BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


przeznaczonej do zamiany, w wykonaniu uchwały nr XXVII/84/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 października 2008 roku.
Gmina Ruciane-Nida zamienia:
- lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mazurskiej 7 w Rucianem-Nidzie, o powierzchni użytkowej 58,44 m2 z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,19 m2 wraz z udziałem wielkości 321/100 części we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności działek ozn. nr geod. 92/5, o pow. 261 m2, ozn. nr geod. 87/26, o pow. 466 m2 i ozn. nr geod. 96/3, o pow. 8 m2, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej i Mazurskiej, stanowiący jej własność. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,19 m2. Rzeczoznawca majątkowy 23 lipca 2008 roku dokonał oszacowania przedmiotowego lokalu z udziałem w wyżej wymienionym gruncie, ustalając jego wartość na kwotę 56.680,00 zł. KW 13031 – dz. ozn. nr geod. 87/26, KW – 19523 – dz. ozn. nr geod. 92/5 i 96/3.
Na stanowiący własność Krystyny i Waldemara małżeństwa Jeromin
- lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Słowiańskiej 15 w Rucianem-Nidzie, ujawniony w KW – 21996, o powierzchni użytkowej 42,80 m2 wraz ze współużytkowaniem wieczystym trwającym do dnia 5 grudnia 2089 roku udziału wielkości 42,80/754,05 części w działce gruntu ozn. nr geod. 161/9, o pow.
- udział wynoszący 1/16 części we współużytkowaniu wieczystym trwającym do dnia 5 grudnia 2089 roku, w działce ozn. nr geod. 161/10, o pow. 913 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej i taki sam udział we współwłasności posadowionych na niej 2 budynków gospodarczych stanowiący boks garażowy o powierzchni 11,56 m2, ujawniony w KW 18231.
Rzeczoznawca majątkowy oszacował 23 lipca 2008 roku lokal mieszkalny nr 15 z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu ozn. nr geod. 161/9 na kwotę 53.910,00 zł i udziału 1/16 części w prawie użytkowania wieczystego działki ozn. nr geod. 161/10 oraz 1/16 we współwłasności 2 budynków gospodarczych na kwotę 4.960,00 zł, łącznie na kwotę 58.870,00 zł.
Strony ustalają cenę zamiany powyższych nieruchomości w wysokości kwot oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt przygotowania dokumentacji do zamiany strony pokrywają po ½ wysokości.
Stąd: 58.870,00 zł – 56.680,00 = 2.190,00 zł (dopłata po stronie Gminy na rzecz p. Jeromin) minus ½ kosztu przygotowania dokumentacji do zamiany p. Jeromin.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.11.2008 roku do dnia 5.12.2008 roku.
Data powstania: czwartek, 13 lis 2008 08:01
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2008 09:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 gru 2008 08:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2266 razy