BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe, położonych w Onufryjewie:

1.

Nr geod. 107/5

Pow. 1.567 m2

Cena wywoławcza 35.000,00 zł

Wadium 3.500,00 zł

2.

Nr geod. 107/6

Pow. 1.525 m2

Cena wywoławcza 34.500,00 zł

Wadium 3.450,00 zł

3.

Nr geod. 107/7

Pow. 1.484 m2

Cena wywoławcza 34.000,00 zł

Wadium 3.400,00 zł


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 września 2003 roku, o godzinie 10.30 , w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4

1. W przetargu biorą udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie do dnia 22 września 2003r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

7. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 0/prefiks/87/4231036 w. 31 i 37.
Data powstania: piątek, 29 sie 2003 13:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lis 2003 14:38
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2719 razy