BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Urząd Miasta i Gminy Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu miasta i Gminy Rucianem-Nidzie” w trybie przetargu nieograniczonego PD-3410/09/2008 z dnia 07 listopada 2008 r. informuje, że do upływu terminy składania wpłynęło 12 ofert złożonych przez:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PERKOZ” Sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Gen. Sikorskiego 19a,
Oferta nr 2 – P.H.U. REMONT Władysław Rękas, 05-510 Konstancin – Jeziorna, Chylice, ul. Starochylicka 26,
Oferta nr 3 – Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o., 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4,
Oferta nr 4 – „Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o.”, 10-416 Olsztyn, ul Towarowa 9,.
Oferta nr 5 – Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT”, 19-230 Szczuczyn, ul. Łomżyńska 24,
Oferta nr 6 – „AGRO SERWIS” Wojciech Orlicz, 83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul. Gdańska 47,
Oferta nr 7 – Usługi Marketingowe Tomasz. Pszczółkowski, 06-400 Ciechanów, ul. K. Szwanke 4/26,
Oferta nr 8 – „ARTPROL” Ceckowscy Sp. J., 16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 19A,
Oferta nr 9 – P.H.U. „AGROMASZ” Sp. z o. o., 07-411 Rzekoń, ul. Kolonie 3,
Oferta nr 10 – P.P.H.U. „Jędruś” Andrzej Mikulski, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 26/3,
Oferta nr 11 – AGROMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 9,
Oferta nr 12 – P.H.U. Agromotors Paweł Płoński, 13-111 Janowiec Kościelny, Piotrkowo 3.

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, którą okazała się oznaczona nr „5”, złożoną przez: Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT”, 19-230 Szczuczyn, ul. Łomżyńska 24.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. przedstawiła najkorzystniejszy bilans: ceny, mocy, masy własnej i okresu gwarancji oraz spełniła pozostałe warunki postawione przez Zamawiającego Wykonawcom, uzyskując łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 60 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,24 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 8,42 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 92,16 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu oceniono jeszcze następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PERKOZ” Sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Gen. Sikorskiego 19a
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 23,57 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 20,00 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 9,98 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 61,05 pkt
2. Oferta nr 3 – Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o., 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 35,24 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 17,82 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 9,41 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 10,00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,47 pkt
3. Oferta nr 4 – „Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o.”, 10-416 Olsztyn, ul Towarowa 9
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 31,95 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,24 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 7,81 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 63,50 pkt
4. Oferta nr 6 – „AGRO SERWIS” Wojciech Orlicz, 83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul. Gdańska 47,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 40,11 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,24 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 9,49 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 73,34 pkt
5. Oferta nr 7 – Usługi Marketingowe Tomasz. Pszczółkowski, 06-400 Ciechanów, ul. K. Szwanke 4/26
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 43,97 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,24 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 8,84 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,55 pkt
6. Oferta nr 8 – „ARTPROL” Ceckowscy Sp. J., 16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 19A
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 32,44 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 17,42 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 8,81 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 66,17 pkt
7. Oferta nr 9 – P.H.U. „AGROMASZ” Sp. z o. o., 07-411 Rzekoń, ul. Kolonie 3,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 42,02 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,73 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 10,00 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,25 pkt
8. Oferta nr 10 – P.P.H.U. „Jędruś” Andrzej Mikulski, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 26/3
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 39,49 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 16,81 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 10,00 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 73,80 pkt
9. Oferta nr 11 – AGROMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 9
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 30,20 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 18,61 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 7,49 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 63,80 pkt
10. Oferta nr 12 – P.H.U. Agromotors Paweł Płoński, 13-111 Janowiec Kościelny, Piotrkowo 3
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 39,93 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – moc ciągnika – 17,82 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – masa ciągnika – 8,42 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – gwarancja – 7,50 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów – 73,67 pkt

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta oznaczona nr „2” Wykonawcy:
P.H.U. REMONT Władysław Rękas, 05-510 Konstancin – Jeziorna, Chylice,
ul. Starochylicka 26
Uzasadnienie - Zamawiający wymagał aby w ofercie podać okres gwarancji na przedmiot zamówienia, która była jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w ofercie nie spełnił tego warunku, przez co uniemożliwił ocenę oferty. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, gdy treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający odrzuca ofertę.
Data powstania: czwartek, 20 lis 2008 09:40
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2008 10:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2008 08:10
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2770 razy