BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/08/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie ” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu przez Zamawiającego.

Na postawie badania i oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą, którą okazała się oznaczona nr „2” tj. firmy Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego postawione wykonawcom.
Oferta przy cenie 252 675,77 zł brutto uzyskała łącznie 100,00 pkt.

Do postępowania przetargowego wpłynęła jeszcze druga oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego firmy: STRABAG Sp. z o. o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa oznaczona nr „1”, która przy cenie oferty 333 100,13 zł brutto uzyskała łącznie 75,86 pkt.

Jedna oferta wpłynęła po terminie składania, w związku z powyższym zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Data powstania: piątek, 21 lis 2008 11:10
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2008 11:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 gru 2008 11:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2117 razy