BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji wieży telekomunikacyjnej, na której zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel „3677/3133 Krzyże, polegającej na wymianie istniejących anten sektorowych i radioliniowych oraz dodaniu nowych an5ten wraz ze wspornikami, na terenie działki nr 124/3, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Inwestorem przedsięwzięcia jest PTK Centertel Sp. z o.o., pełnomocnikiem inwestora jest Pani Jolanta Deka.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: środa, 26 lis 2008 12:00
Data opublikowania: środa, 26 lis 2008 13:12
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:23
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2031 razy