BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Wygryny,
-Numer działki – cz. 20/13
-Numer KW – 13645
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 125 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za rok następny obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 05 grudnia 2008 r. do dnia 26 grudnia 2008 r.
Data powstania: piątek, 5 gru 2008 13:22
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2008 22:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 09:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1816 razy