BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu wody surowej z ujęć na działce nr 3123/1 oraz 226/9, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ruciane-Nida;
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: wtorek, 20 sty 2009 08:57
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2009 10:49
Data przejścia do archiwum: środa, 28 sty 2009 13:33
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1885 razy