BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2008 Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.
 • Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 • z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 • z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące)
 • Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

  Za brak ważnego dokumentu obiwiązują sankcje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (do 5000 zł).

  Data powstania: środa, 21 sty 2009 08:20
  Data opublikowania: środa, 21 sty 2009 08:31
  Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:00
  Opublikował(a): Jacek Izdebski
  Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
  Artykuł był czytany: 6209 razy