BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 16, o powierzchni
użytkowej 56,15 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i
przedpokoju, usytuowany na IV piętrze budynku cztero-piętrowego nr 8 w
Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 16
przynależy piwnica o pow. 3,28 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego
lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99
lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 56,15/1028,36 części
oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych
lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu) z udziałem w gruncie wynosi
107.150,00 zł, w tym cena udziału w gruncie wynosi 1.285,00 zł.
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania
dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy
Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXIX/100/2008 Rady Miejskiej w
Rucianem-Nidzie z dnia 27.11.2008 roku została przeznaczona do sprzedaży
i oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu
nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosić będzie na rzecz
sprzedawcy pierwszą opłatę przed spisaniem umowy notarialnej natomiast
przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31
marca każdego roku opłatę roczną
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Przetarg zostanie ogłoszony po okresie podania do publicznej wiadomości
niniejszego wykazu nieruchomości.
10.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
11. Sprzedaż lokalu jest
zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535.
12.Wykaz niniejszy podaje się do
publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 23.01.2009 roku do dnia 13.02.2009 roku.
Data powstania: piątek, 23 sty 2009 14:29
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1932 razy