BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że dnia 29 stycznia 2008 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej.
  Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej
 5. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności miedzy sesjami
 7. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2009 rok
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przystąpienia Gminy Ruciane - Nida do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d
  • zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2009 rok
  • gospodarki gruntami
 9. Wnioski i interpelacje radnych
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane - Nida
mgr Dietmar Georg Lange

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 08:21
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 08:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sty 2009 07:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1792 razy