BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2009 r. na wniosek powiatowego Zarządu Dróg w Piszu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1518 N Faryny – Karwica – Krzyże od km 9+868 do km 13+125,28 odcinek Karwica – Krzyże (km rob. 0+000 do km 3+257,28), zlokalizowanej na działce nr 1630, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działkach nr 1638/1, 1638/2 oraz 1638/3, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:10
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2623 razy