BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/03/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe i remontowe sprzętem mechanicznym na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą, okazała się oznaczona w postępowaniu nr „4” tj. Wykonawcy: Usługi Różne Tomasz Bugnacki, 12-221 Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7/10, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 98 820,00 zł brutto.

Do postępowania przetargowego wpłynęły jeszcze oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:

- Wołk Paweł Transport Drogowy Usługi Koparko-Ładowarką, 19-300 Ełk, ul. Siedlecka 8, oferta oznaczona nr „2”,która uzyskała łącznie – 56,25 pkt

- Usługi Sprzętowo Transportowe, Mariusz Masłowski, 19-300 Ełk, ul. Suwalska 25/2, oferta oznaczona nr ”3”, która uzyskała łącznie – 50,00 pkt

Do postępowania wpłynęła oferta ozn nr „1” Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „VICTOR” Elżbieta Kozak, 24-100 Puławy, ul. Składowa 8B, która nie spełniła wymogów ustawowych oraz postawionych przez Zamawiającego w SIWZ – zawierała błędy w obliczeniu ceny (niezgodność w obliczeniu ceny netto i brutto). W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) Ustawy Zamawiający odrzucił ofertę.
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2009 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2009 23:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2009 13:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2086 razy