BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie świetlicy wiejskiej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach, na działce nr 64/2, obręb Trzonki, gmina Pisz, którego inwestorem jest Gmina Pisz;

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2009 15:42
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 10:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1922 razy