BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej powiatowej nr 1518N Faryny-Karwica-Krzyże na odcinku Karwica-Krzyże od km 9+868 do km 13+125,28 na działce nr 1630, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida oraz na działkach nr 1638/1, 1638/2, 1638/3 i 1619/2, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.Burmistrz
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 4 lut 2009 11:55
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2024 razy