BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/05/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do drogi gminnej ul. Krajeckiego na działkach o numerach geod. 75/9, 120/4, 197/1 w Rucianem-Nidzie” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 2 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą, okazała się oznaczona w postępowaniu nr „2” tj. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 1 327 244,81 zł brutto.

Do postępowania przetargowego wpłynęła jeszcze oferta spełniająca wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawcy:

- PUDIZ Sp. z o. o., 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21, oferta oznaczona nr „1”,która uzyskała łącznie – 87,03 pkt
Data powstania: środa, 4 mar 2009 12:45
Data opublikowania: środa, 4 mar 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 mar 2009 08:17
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1993 razy