BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczone do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod kioski handlowe,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/300
-Numer KW – 12411
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 9,0 m2, 8,0 m2, 12,0 m2, 11,0 m2, 11,0 m2, 12,5 m2, 13,0 m2, 13,0 m2, 13,5 m2, 15,0 m2, 15,5 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za rok następny obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 13 marca 2009 r. do dnia 03 kwietnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 13 mar 2009 08:10
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 10:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 kwi 2009 10:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1924 razy