BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/08/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „1” tj. Z.P.U.H. Witold Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Zełwągi 6, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 48190,00 zł brutto.

Do postępowania przetargowego wpłynęły jeszcze oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:

1. Usługi Różne, Tomasz Bugnacki, 12-221 Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7/10, oferta oznaczona nr „2”,która uzyskała łącznie – 98,87 pkt;
2. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul, Suwalska 27, oferta oznaczona nr „3”,która uzyskała łącznie – 77,45 pkt
Data powstania: środa, 1 kwi 2009 08:47
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2009 09:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 kwi 2009 07:28
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1965 razy