BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

W przetargu nieograniczonym na: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ruciane-Nida”,
Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr PD 3410/10/2009 na „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ruciane-Nida”

Zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia – części 2 – trasy nr 2

W ust. nr 1 pkt 2 ppkt a) w części 2 SIWZ zmienia się treść z „wymagana ilość miejsc – 13” na „wymagana ilość miejsc – 7 (13 dzieci dowożonych w różnych godzinach)”.


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Data powstania: poniedziałek, 6 kwi 2009 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 6 kwi 2009 13:59
Data przejścia do archiwum: środa, 15 kwi 2009 13:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1906 razy