BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod podwórko,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 275/11
-Numer KW – 12960
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 92 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 rocznie + 22% VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za rok następny obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 23 kwietnia 2009 r. do dnia 15 maja 2009 r.
Data powstania: czwartek, 23 kwi 2009 13:17
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 10:43
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1708 razy