BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)
położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, ujawnionych w KW 13020,13033, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanych, niżej wymienionych:
- działka ozn. nr geod. 139/5, o pow. 928 m2, wartość rynkowa netto – 59.000,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/6, o pow. 949 m2, wartość rynkowa netto - 60.300,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/7, o pow. 1.073 m2, wartość rynkowa netto - 68.200,00 zł,
- działka ozn. nr geod.139/8 i 135/3, o pow. 1.169 m2 i 59 m2,
wartość rynkowa netto – 78.000,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/9 i 135/4, o pow. 1.123 m2 i 88 m2,
wartość rynkowa netto – 76.900,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/10 i 135/5, o pow. 1.338 m2 i 14 m2,
wartość rynkowa netto – 85.900,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/11, o pow. 1.146 m2, wartość rynkowa netto – 72.800,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/14, o pow. 1.238 m2, wartość rynkowa netto – 78.700,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/15, o pow. 1.059 m2, wartość rynkowa netto – 67.300,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/17 i 133/5, o pow. 1.327 m2 i 28 m2,
wartość rynkowa netto - 111.900,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/20, o pow. 1.091 m2, wartość rynkowa netto - 69.300,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 139/21, o pow. 1.146 m2, wartość rynkowa netto - 72.800,00 zł
Powyższe działki sprzedawane są w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał nr XXXVI/28 do 39/2009 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 26 marca 2009 roku. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, z wyjątkiem działki ozn. nr geod. 139/17 i 133/5 przeznaczonej pod handel, usługi lub nieuciążliwe rzemiosło.
Nabywcy wyłonieni w przetargu dokonują wpłaty jednorazowej ceny sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona jest na koszt nabywców w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Sprzedaż opodatkowana jest 22% podatkiem VAT.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 5.06.2009 roku do 27.06.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,

Data powstania: piątek, 5 cze 2009 13:44
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2009 13:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1705 razy