BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)
położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II, ujawnionych w KW 12965, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanych, niżej wymienionych:
- działka ozn. nr geod. 13/5, o pow. 1.000 m2, wartość rynkowa netto – 45.300,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 13/6, o pow. 1.012 m2, wartość rynkowa netto - 45.900,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 13/7, o pow. 1.174 m2, wartość rynkowa netto - 53.200,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 13/8, o pow. 1.166 m2, wartość rynkowa netto – 52.800,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m2, wartość rynkowa netto – 69.400,00 zł,
- działka ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m2, wartość rynkowa netto – 59.300,00 zł,
Powyższe działki sprzedawane są w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał nr XXXII/118 do 123/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 30 grudnia 2008 roku. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Nabywcy wyłonieni w przetargu dokonują wpłaty jednorazowej ceny sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona jest na koszt nabywców w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Sprzedaż opodatkowana jest 22% podatkiem VAT.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 5.06.2009 roku do 27.06.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,


Data powstania: piątek, 5 cze 2009 14:13
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2009 13:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1663 razy