BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)

Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Nowa Ukta, Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Śwignajno, Ładne Pole, Zameczek na terenie gminy Ruciane-Nida z podłączeniem do istniejącego przewodu tłocznego ścieków ułożonych na odcinku Borek – Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, natomiast pełnomocnikiem inwestora jest Biuro Projektowego „ELJOT” B.L.M.T. Jarosz, ul. Partyzantów 13 C/8, 80-254 Gdańsk.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: środa, 24 cze 2009 13:30
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2009 12:56
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1591 razy