BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod podwórko,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – 275/10
-Numer KW – 12960
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 92 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35zł/m2 + VAT rocznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 24 lipca 2009 r. do dnia 14 sierpnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 08:26
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2009 14:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1470 razy