BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod składowanie materiałów,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 381/1
-Numer KW – 12411
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 186 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22zł/m2 + VAT miesięcznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod infrastrukturę ciepłowniczą.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 24 lipca 2009 r. do dnia 14 sierpnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 08:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2009 14:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1556 razy