BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/5/2008

z dnia: 27 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ładne Pole.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Plan Odnowy Miejscowości Ładne Pole stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange*/ rozplakatowano dnia 29 lutego 2008 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 11:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2041 razy