BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/243/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jerzego Kaczora na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida dotyczącej, zdaniem skarżącego, nieprawidłowego postępowania Burmistrza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 10:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1765 razy