BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV / 80 / 2003

z dnia: 28 października 2003 r.
w sprawie: postępowania naprawczego finansów Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się postępowanie naprawcze finansów Gminy Ruciane-Nida zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* rozplakatowano dnia 6 listopada 2003 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lip 2010 13:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1858 razy