BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Budowa drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta”
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 218538-2012 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 10 lipiec 2012 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 22
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem Arturem Chudzik – inspektorem UMiG – tel.. 087 425 44 38.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 40

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2012 11:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2012 13:49
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lip 2012 08:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1943 razy