BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 15 marca 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 104608-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 28 marzec 2013 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 22
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Hanną Kowalską – tel.. 087 425 44 30.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – tel. 087 425 44 40
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 mar 2013 10:47
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 12:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 mar 2013 08:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1841 razy