BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 155753-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 10 sierpnia 2016 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1481) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy  Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 lip 2016 09:35
Data opublikowania: wtorek, 26 lip 2016 11:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2016 11:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1476 razy