BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ruciane-Nida w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 638529-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla Gminy Ruciane-Nida w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  08 stycznia 2020 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sty 2020 10:23
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 378 razy