BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

1. Prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum dla dokumentacji w postaci elektronicznej wersji EZD lub jego module.

2. Przejmowanie dokumentacji.

3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.

4. Przeprowadzenie skontrum dokumentacji oraz porządkowanie przechowywanej dokumentacji z lat wcześniejszych.

5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.

6. Wycofywanie dokumentacji ze stanem archiwum zakładowego w przypadku wznowienia ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.

7. Przeprowadzenie kwerend archiwalnych, w celu poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów.

8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.

9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.

10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum.

11. Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, niezależnie od tego czy dokumentowanie  przebiegu załatwienia
i rozstrzygania spraw przebiegało w systemie EZD czy w systemie tradycyjnym.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:35
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 33 razy