BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 1. Informowanie Burmistrza oraz zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców przetwarzających dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich , na mocy  przepisów o ochronie danych oraz doradzanie im w tym zakresie.
 2. Opracowywanie oraz aktualizowanie i monitorowane przestrzegania przepisów wewnętrznych, polityk
  i procedur stosowanych w dziedzinie ochrony danych osobowych ( w tym podziału obowiązków na tym polu).
 3. Podejmowanie działań zwiększających świadomość prawną Burmistrza oraz zatrudnionych pracowników
  i zleceniobiorców w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Przeprowadzanie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązanych audytów.
 5. Wykonywanie audytów wewnętrznych dotyczących przestrzegania przez pracowników i zleceniobiorców Administratora  na wypadek zaistnienia takiej  konieczności( zwanych dalej "Audytami").
 6. Udzielaniu na żądanie Burmistrza zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
 7. Współpraca z krajowym organem nadzorczym powołanym w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych oraz ułatwieniu swobodnego przepływu danych osobowych, w tym zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Pełnienie funkcji kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
  w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach - prowadzeniu konsultacji w sprawach dotyczących danych osobowych.
 9. Przeprowadzanie lub zlecanie firmom zewnętrznym audytów wymaganych przepisami prawa związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 12:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 43 razy