BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 567547-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na realizację dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół  i placówek na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.  Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert 06 sierpnia 2020 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: środa, 29 lip 2020 07:27
Data opublikowania: środa, 29 lip 2020 09:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2020 12:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 194 razy