BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608523-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 02 grudnia 2020 r. godz. 09:30. (po zmianie)

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: wtorek, 10 lis 2020 08:56
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2020 09:54
Data edycji: środa, 18 lis 2020 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 10:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 463 razy
Ilość edycji: 1