BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu  17 listopada 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  611294-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  26 listopada 2020 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 11:27
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 10:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 393 razy