BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

w ramach projektu „Granty PPGR ”

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”, Gmina Ruciane-Nida informuje o możliwości bezpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
    Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych), które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.
    W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.
    Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich:
1.    zamieszkujących na terenie Gminy Ruciane-Nida;
2.    będących członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3.    którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
    Celem programu jest:
•    przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
•    cyfryzacja terenów popegeerowskich,
•    poprawa jakości życia mieszkańców,
•    rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

    Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 25 października 2021r. do godz. 15.00 do sekretariatów szkół dla których Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym lub sekretariatu UMiG Al. Wczasów 4 , 12-220 Ruciane-Nida.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 14:57
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 13:03
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 927 razy