BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Ogłoszenie

Wyłożenie do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida