BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 172009 N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 26 września 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602390-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 172009N – droga powiatowa 1646N -Niedźwiedzi Róg”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 11 października 2019 r. godz. 09:30 (przedłużono termin składania ofert - 16 października 2019 r. godz. 09:30).

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21.

Data powstania: czwartek, 26 wrz 2019 10:01
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2019 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lis 2019 15:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 630 razy