BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru

Edycja wiadomości Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 01.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 01.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 02.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 02.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja dotycząca roku budżetowego 2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca roku budżetowego 2019 - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 03.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 03.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 04.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 04.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 04 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 04 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie nr 4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 05.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 05.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZADZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja Urzędnika Wyborczego w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Urzędnika Wyborczego w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 czerwca 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 czerwca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 czerwca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 14 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 15.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 15.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UMiG za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UMiG za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jb- UMiG za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jb- UMiG za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jb i szb 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jb i szb 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysków i strat 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 16.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 16.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RUCIANE-NIDA ZA 2019 ROK.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RUCIANE-NIDA ZA 2019 ROK. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 czerwca 2020

Wiadomości

Postanowienie nr 62/2020 Komisarza Wyborczego II w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie nr 62/2020 Komisarza Wyborczego II w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 17.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 17.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 18.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 18.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 czerwca 2020

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 19.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 19.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida w okresie od 9 marca do 5 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida w okresie od 9 marca do 5 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 22.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 22.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/2020 z obrad VIII nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 9 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/2020 z obrad VIII nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 9 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 23.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 23.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 czerwca 2020

Wiadomości

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie nr 110/2020, 111/2020 i 112/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie nr 110/2020, 111/2020 i 112/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 23 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 24.06.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 24.06.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 25.06.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 25.06.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 26.06.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 26.06.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego ws. uruchamiania fontann wraz z informacją z Państwowego Zakładu Higieny

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego ws. urucamiania fontann - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 29.06.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 29.06.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/2020 z obrad VII nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 11 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/2020 z obrad VII nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 11 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwca 2020

Wiadomości

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 30.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida na dzień 30.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny z dnia 26.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego Wejsuny z dnia 26.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian